TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL GELİŞİMİDünya nüfusu gibi Türkiye nüfusu da sürekli bir değişim ve artış içindedir. Bu değişim ve artış, hızını kaybetmekle beraber günümüzde de sürmektedir. Nüfustaki artış ve değişim belirli aralıklarla yapılan genel nüfus sayımlarıyla belirlenir.
nufus_piramidi.JPG
nufus_piramidi.JPG


Türkiye nüfusu, 2008 sonu itibariyle 71 milyon 517 bin 100 olarak belirlendi. Nüfusun yüzde 75’i il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor. Nüfusun yarısı 28.5 yaşın altında bulunuyor. Adrese dayalı nüfus bilgileri ile vatandaşlık numaraları eşleştirilerek yapılan sayıma göre Türkiye’nin nüfusu 70 milyon 586 bin 256. En çok nüfusa sahip il 12 milyon 573 bin 836 kişi ile İstanbul, en az nüfusa sahip il ise 76 bin 609 kişi ile Bayburt. Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 17,8′i İstanbul’da yaşıyor. Başkentte ise 4 milyon 466 bin 756 kişi ikamet ediyor. İstanbul ve Ankara’yı İzmir ve Bursa izliyor. Nüfusu en az olan il ise 76 bin 609 kişi ile Bayburt. Bayburt’u, Tunceli ve Ardahan izliyor. Verilere göre, nüfusun yüzde 70,5′i şehirlerde, yüzde 29,5′i de bucak ve köylerde yaşıyor. Ortalama yaş 28.3 olarak hesaplanırken, nüfusun yarısı bu yaşın altında. Adrese Dayalı Nüfus kayıt sistemi sonuçları, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ile İçişleri Bakanı Beşir Atalay açıkladı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, “Türkiye’nin nüfusu 2007 yılı sonu itibariyle 70 milyon 586 bin 256 kişidir” dedi.
72milyon.JPG
72milyon.JPG


Türkiye'de nüfusu 10.000'den az olan yerleşmelere kır nüfusu, fazla olan yerleşmelere de kent nüfusu denilmektedir. Ülkemizde, 1927 -1997 yılları arasında kır ve kent nüfusunda büyük değişmeler olmuştur. Ülkemizde ulaşım yollarının ve sanayi faaliyetlerinin gelişmeye başlaması bunun yanında kırsal nüfusun artmasıyla birlikte kente doğru bir göç olayı başlamıştır. Kırsal kesimden kente göç olayı, en fazla, 1980 -1985 yılları arasında meydana gelmiş ve 1985 li yıllarda kır ve kent nüfusu az çok dengelenmiştir. En son yapılan 1997 yılındaki sayımda kent nüfusu % 65'e ulaşmıştır. Bu sonuç, ülkemizde sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfusun arttığını göstermektedir. Az gelişmiş ülkelerle, gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerinin karşılaştırılması

Az gelişmiş ülkelerde; • Doğum oranı ve nüfus artış hızı yüksektir. • Genç nüfusun oranı fazla, yaşlı nüfus oranı • Nüfus grafiği geniş tabanlı üçgene benzer. Ortalama yaşam süresi azdır. • Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşük, bağımlı nüfus oranı fazladır. • Tarım sektöründe çalışan nüfus fazla, hizmet ve sanayi sektöründe çalışan nüfus azdır. • Nüfusun eğitim seviyesi düşüktür. • Nüfusun yarısından çoğu, kırsal kesimde yaşamaktadır.
Gelişmiş ülkelerde;

• Doğum oranı ve nüfus artış hızı düşüktür.
• Ortalama yaşam süresi fazladır.
• Genç nüfus oranı az, orta ve yaşlı nüfus fazladır.
• Nüfus grafiği, tabanı dar, orta kesimi şişkin bir üçgene benzer.
• Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksek ve bağımlı nüfus oranı azdır.
• Hizmet ve sanayi sektöründeki çalışan nüfus, tarım sektöründe çalışan nüfustan daha fazladır.
• Nüfusun eğitim seviyesi yüksektir.
• Nüfusun yarısından çoğu, kentte yaşamaktadır.

nufus_bolgeler.JPG
nufus_bolgeler.JPG